Ekonomiförvaltning med sakkännedom runtom Finland

Bekanta dig med våra utförliga tjänster

MPT-bokföringen tillbringar sommarlovet i veckorna 29-30, då vi är stängda, men annars är vi där normalt. Solig sommar!

MPT-Tilitoimisto erbjuder experttjänster inom ekonomisk förvaltning. Vi betonar individualitet när vi betjänar våra klienter. Vårt tankesätt är att vi är klientens kollegor, som man kan vända sig till i frågor gällande såväl ekonomiförvaltning och beskattning som i andra ärenden som gäller företagande. Vi har betjänat våra kunder i förvaltnings- och beskattningsfrågor i Pargas, Åboland och runtom Finland i över 30 års tid.

Elektronisk ekonomiförvaltning är vår specialbransch

Elektronisk ekonomiförvaltning är vårt specialkunnande. Vi använder oss av mjukvarorna Netvisor och Procountor, som fungerar som molntjänster. Därtill använder vi mjukvaran Affärssystemet Garp, avsedd för ekonomiförvaltning. Elektronisk ekonomiförvaltning tillåter ett flexibelt samarbete kunden och bokföringsbyrån emellan, och möjliggör ekonomiförvaltning i realtid. Till våra huvudprinciper hör att vi alltid agerar kundorienterat, samt att vi erbjuder exceptionellt vänlig och trygg service.

Bekanta dig närmare med våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder dig bland annat faktureringstjänster och löneräkning. Förutom löneräkning erbjuder vi lösningar för dagligen förekommande situationer beträffande personalledning och personalförvaltning. Speciellt våra företagsklienter gagnas av våra bokförings- och löneräkningstjänster. Till grundläggande bokföring hör hantering av verifikat, månadsrapporter, skattedeklaration periodvis, bevakning av skattekonto, bokslut och skattedeklarationer. Vid behov sköter vi även individuella skattedeklarationer.


Vi hanterar även bokslut, företagets inre beräkning och slutförandet av skattedeklarationer. Vi sköter ekonomiförvaltning och personalförvaltningsärenden för ert företag, samt andra skräddarsydda ärendehelheter, alltid enligt era behov.


Vår sakkunskap baserar sig på lång arbetserfarenhet och utbildad personal. Vår verksamhet baserar sig på en långtgående sakkunskap samt god individuell betjäning.

Riksomfattande betjäning i tiotals år

Förutom regionerna Pargas och Åboland betjänar vi även kunder i hela landet. MPT-Tilitoimisto är en redovisningsbyrå auktoriserad av ekonomiförvaltningsförbundet.


Redovisningsbyrån MPT:s historia går tillbaka till slutet av 1980-talet. Vi har alltså betjänat våra klienter redan i nästan 30 år. Företaget var då verksamt under namnet Oy MPT-Consulting Ab. Verksamheten som redovisningsbyrå påbörjades 1991, då företaget köpte Pargas Köpmannaförenings bokföringsverksamhet. Sedan dess har redovisningsbyrån MPT varit verksam i Pargas.


MPT-Tilitoimisto verksamhet överfördes till Suomen Talousverkko Oy våren 2017 genom ett företagsköp, och redovisningsbyrån Solvix Oy tog över ansvaret för redovisningsföretagets verksamhet.

Grundandet av ett nytt företag kräver sakkunniga

Om din verksamhet behöver hjälp med finansiella lösningar och personallösningar, vänligen kontakta våra sakkunniga experter. De tjänster vi erbjuder skräddarsys tillsammans med klienten till ett lämpligt servicepaket. Ett lämpligt servicepaket bygger på klientföretagets affärsbehov. Våra tjänster omfattar bland annat bokföring och bokslutsärenden, skattedeklarationer, fakturering, löneräkning och personalärenden. 


Vi hjälper nya företag att komma igång i startfasen, och hjälper till med frågor kring administration och riskhantering. Vi erbjuder bland annat råd till nya entreprenörer och vid behov bistår vi vid ändring av företagsform.Vi hanterar dina ärenden relaterade till fakturering och betalningsspårning, bokföring, löneavgiftsrapportering och personalhantering. För utvecklandet av affärsverksamhet erbjuder vi lönsamhetsberäkning, budgetering, planeringstjänster, handledning och stöd.

Läs mer om våra tjänster

Ta kontakt med våra sakkunniga experter. Tillsammans kan vi skräddarsy ett passligt servicepaket just för dig!

* Obligatoriskt fält

Jag godkänner att man får sända mig erbjudanden och mer information.