Individuell ekonomiförvaltning och löneräkning – MPT-Tilitoimisto i Pargas

Kontakt

Vi sköter ekonomiförvaltning och personalförvaltningsärenden för ert företag, samt andra skräddarsydda ärendehelheter. Vi betjänar med betoning på individualitet. Vårt tankesätt är att vi är våra klienters kollegor, som man kan vända sig till i frågor gällande såväl ekonomiförvaltning och beskattning, som i andra ärenden som gäller företagande.


Vi har betjänat våra kunder inom ekonomiförvaltnings- och beskattningsärenden i över 30 år. Förutom regionerna Pargas och Åboland betjänar vi även kunder i hela landet. MPT-Tilitoimisto är en redovisningsbyrå auktoriserad av ekonomiförvaltningsförbundet.

Omfattande och mångsidiga tjänster som hjälper dig

Vi erbjuder företag mångsidiga och professionella bokförings- och löneräkningstjänster. Till grundläggande bokföring hör hantering av verifikat, månadsrapporter, skattedeklaration periodvis, bevakning av skattekonto, bokslut och skattedeklarationer. Vid behov sköter vi även individuella skattedeklarationer. Vi erbjuder bland annat faktureringstjänster och löneräkning. Förutom löneräkning erbjuder vi lösningar för dagligen förekommande situationer beträffande personalledning och personalförvaltning.


Professionella tjänster för dina specifika behov

Om din verksamhet behöver hjälp med finansiella- och personallösningar, vänligen kontakta våra sakkunniga experter. De tjänster vi erbjuder skräddarsys tillsammans med klienten till ett lämpligt servicepaket. Vi hjälper nya företag att komma igång i startfasen, och hjälper till med frågor kring administration och riskhantering. Vi erbjuder bland annat råd till nya entreprenörer och vid behov bistår vi vid ändring av företagsform.


Ibland kan en bedömning av företagets ekonomiska situation vara på sin plats. I det fallet erbjuder vi experthandledning och råd. Vi hanterar alla dina ärenden relaterade till fakturering och betalningsspårning, reskontra, löneavgiftsrapportering och personalhantering. För utvecklandet av affärsverksamhet erbjuder vi lönsamhetsberäknings-, budgeterings-, och andra planeringstjänster, samt handledning och stöd.

Individuellt anpassade servicepaket

Vår sakkunskap baserar sig på lång arbetserfarenhet och utbildad personal. Vår verksamhet baserar sig på omfattande sakkunskap samt god individuell betjäning. Vi sköter ekonomiförvaltnings- och personalförvaltningsärenden för ert företag, samt andra väsentliga skräddarsydda ärendehelheter, alltid enligt era önskemål.


Servicepaketet är alltid skräddarsytt enligt kundens behov och anpassas vartefter företagsverksamheten utvecklas.

  • Bokförings- och bokslutsärenden, samt skattedeklarationer
  • Ärenden gällande fakturering, löneräkning samt personal
  • Intern redovisning, analys av företagets ekonomiska situation och risker
  • Administrativa tjänster inklusive omstrukturering, företagsgrundande och avslut, finans- och skatteplanering samt ärenden gällande IP-rättigheter
Ta kontakt

Expertis samt individuella ekonomiförvaltnings- och personaltjänster. Kontakta oss per telefon eller använd formuläret!

* Obligatoriskt fält

Jag godkänner att man får sända mig erbjudanden och mer information.